Thể Loại
Tác GiảPhạm Thị Chi Hồn
Số Chương264 chương
Trạng TháiCòn Tiếp

Tóm tắt

Vì sao luyện võ?

Một là an toàn, hai là tự do, ba là bảo vệ, bốn là võ đạo đỉnh phong!

Võ Tiên Truyền Thừa Hệ Thống, thành tựu Võ Tiên, đạp võ đạo đỉnh phong!

Hãy là người đầu tiên đánh giá cho truyện này