Thể Loại
Tác GiảTây Qua Hữu Bì Bất Hảo Cật
Số Chương46 chương
Trạng TháiCòn Tiếp

Tóm tắt

Tấn năm trăm hai mươi chín năm, Tử Vi tinh dao, thiên tử muốn ngã, thiên hạ bấp bênh; trùng hợp loạn thế, chư hầu cùng xuất hiện, yêu ma sinh sôi... Sơn hà tranh giành, ai có thể tiếu ngạo quần hùng; Phật cùng Đạo tranh, ai là thiên hạ thủ... . . . .

p/s: truyện vừa ra, cẩn thận nhập hố

Hãy là người đầu tiên đánh giá cho truyện này