Thể Loại
Tác GiảNgư long phục
Số Chương516 chương
Trạng TháiCòn Tiếp
Thứ Hạng
#6 TOP Tháng

Tóm tắt

Tần Thời Minh Nguyệt người tông môn đồ giới thiệu vắn tắt: www.uukanshu.com không bụi tử, ngươi nên xuống núi. Sư huynh, vậy ta có thể đánh được Nguyệt Thần sao? Đánh không lại! Vậy ta luyện thêm một chút! Không bụi tử, ngươi nên xuống núi! Sư huynh, vậy ta có thể đánh được Nguyệt Thần sao? Đánh không lại! Vậy ta tiếp tục luyện một chút! Không bụi tử, ngươi vì sao liền muốn cùng Nguyệt Thần gây khó dễ? Đây không phải là nói nhảm, ngàn dặm tặng đầu người, ngươi cho ta ngốc nha! Không bụi tử, ngươi hôm nay phía dưới cũng phải cho ta phía dưới, không dưới cũng phải cho ta phía dưới. Sư huynh, ngươi tin không tin ngươi lại bức ta ta liền đi Thiên Tông!

https://www.uukanshu.com

Hãy là người đầu tiên đánh giá cho truyện này