Thể Loại
Tác GiảÁi cật đường tam giác
Số Chương235 chương
Trạng TháiCòn Tiếp
Thứ Hạng
#11 TOP Tháng

Tóm tắt

Ta Tiên Vực liên thông Chư Thiên Vạn Giới giới thiệu vắn tắt: www.uukanshu.com cái này là một người nhân thần thánh thời đại, khôi phục thế giới, thiết lập Tiên Vực, chinh phạt ngoại tộc! Chu duệ đi tới phương thế giới này, hắn phát hiện mình Tiên Vực lại có thể kết nối Chư Thiên Vạn Giới. Thế là hắn liền đi lên thu thập Chư Thiên Vạn Giới tài nguyên, phụng dưỡng bồi dưỡng tự thân thế giới tiên vực con đường. Bỗng nhiên thu tay, không biết từ lúc nào bắt đầu, chu duệ Tiên Vực đã bao gồm vô tận thế giới, sừng sững ở hỗn độn hải chi đỉnh, hoành áp vô số vị diện, hệ Tinh Bích! 【 Đã qua bên trong ký, ít thấy bản hơn trăm vạn chữ tác phẩm, xin yên tâm đầu

tư đọc!】 https://www.uukanshu.com

Hãy là người đầu tiên đánh giá cho truyện này