Thể Loại
Tác GiảVăn tử hữu độc
Số Chương663 chương
Trạng TháiCòn Tiếp
Thứ Hạng
#4 TOP Tháng#6 TOP Tuần#2 TOP Trong Ngày

Tóm tắt

Cảm thấy ta có âm nhạc thiên phú, muốn cho ta ký công ty giải trí? Cảm thấy ta có văn học thiên phú, muốn cho ta ký xuất bản công ty? Cảm thấy ta có.........

Ta nghĩ các ngươi có thể hiểu lầm , ta cũng chỉ là cái Bao Tô Công!

Công ty giải trí? Giống như ngươi nói cái này công ty giải trí mướn chính là ta phòng!

Xuất bản công ty? Bọn hắn giống như thiếu nợ ta nửa năm tiền thuê nhà không cho đâu!

Trên tổng số 107 lượt bình chọn