Ta Tại Giới Bóng Đá Điên Cuồng Cày Tiền

Ta Tại Giới Bóng Đá Điên Cuồng Cày Tiền

Vương đại Bố

614 chương·0 views
Thể Loại
Tác giảVương đại Bố
Số chương614 chương
Trạng tháiĐang Ra

Giới Thiệu

"Chạy khoảng cách 1, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 1 Euro."

"Chuyền bóng 1, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 200 Euro."

"Cắt bóng 1, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 1000 Euro."

"Dẫn bóng 1, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 20000 Euro."

"Hồng bài 1, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 50000 Euro."

...

Đây là một cái tại sân cỏ bên trên dùng số liệu cày tiền, đồng thời rất bình thường sung sướng cố sự!

...

Hãy là người đánh giá đầu tiên