Thể Loại
Tác GiảNgư Đồng Âm Tự
Số Chương146 chương
Trạng TháiCòn Tiếp

Tóm tắt

Không có Song Sinh Võ Hồn, cũng không cần Đại Sư giáo dục.

Săn bắt Hồn Hoàn cũng không nhìn niên hạn, lại càng không xem mang vào hồn kỹ, chỉ nhìn trùng hấp thu Hồn Hoàn có thể cho Võ Hồn bản thân mang đến ra sao tiến hóa!

Đồng dạng thức tỉnh Lam Ngân Thảo Võ Hồn Mặc Bạch dùng sự thực nói cho Đường Tam, Lam Ngân Thảo Võ Hồn, không phải ngươi như thế dùng là!

Hãy là người đầu tiên đánh giá cho truyện này