Thể Loại
Tác GiảNhất trác tịch mịch
Số Chương175 chương
Trạng TháiCòn Tiếp
Thứ Hạng
#6 TOP Tháng

Tóm tắt

Hoàng đế khoái hoạt, ngươi không tưởng tượng nổi giới thiệu vắn tắt: www.uukanshu.com Lý nguyên xuyên qua đến một cái hoàng tử trên thân, bên cạnh đang nằm một cái mỹ kiều nương. Có thể tiếp nhận xong tiền thân ký ức sau, hắn phát hiện mình bị hố. Mà càng làm cho hắn tuyệt vọng là, phía ngoài cung nhân đang hô hào, bệ hạ giá lâm! Mắt thấy liền muốn xong đời, Chư Thiên Vạn Giới Đế Vương Chat group khởi động.

https://www.uukanshu.com

Trên tổng số 5 lượt bình chọn