Thác Tích

Thác Tích

Sơ Hoà

55 chương

Văn án:

Bạn đang đọc truyện Thác Tích của tác giả Sơ Hòa. Hơn cả huân chương, tôi muốn tự tay đeo hạng quyển* lên cổ anh.

Năm năm trước, quân khu 9 của Liên Minh bị tấn công, thiếu tá Lạc Du liều mình lên tuyến đầu ngăn sự xâm lược của Trùng tộc, hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Năm năm sau, người chiến sĩ “đã chết” trở về quê hương, lên tinh cầu thủ đô nhận quân hàm.

Lạc Du cảm thấy sợ hãi trước thực tại cảnh còn người mất, nhóc tùy tùng anh dắt tay nuôi lớn đã chẳng còn thấy đâu.

Để rồi sau đó, Lạc Du bị vị thượng tướng trẻ nhất quân khu 1… nhốt lại.

Lạc Du nhìn vị thượng tướng ngồi trên cao…

Ơ kìa, không phải chính là nhóc tùy tùng của anh đó ư?

(*) Hạng quyển (项圈): Từ nay mình để nguyên cho đầy đủ ý nghĩa (nghĩa gì thì mình đăng trong lưu ý nha).